Ethän kaa­ta­nut sitä jou­lu­kin­kun pais­to­ras­vaa vie­mä­riin? Tun­tuu­ko, että vie­mä­rit eivät oikein vedä ja ne kan­nat­tai­si kuva­ta? Vie­mä­ri­ka­me­ras­sam­me on pai­kan­nin, jon­ka avul­la vie­mä­rei­den kul­ku­reit­ti saa­daan sel­vil­le raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Myös vie­mä­rei­den puh­dis­tus onnis­tuu, mikä­li sil­le tode­taan ole­van tarvetta!