Ajan­koh­tais­ta

 

On taas kevät!

Kevät toi, kevät toi maa­la­rin..” Toi­ko kevät myös sisus­tusin­non? Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan uudet pin­nat sinun­kin kotii­si!

Läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus

Vetää­kö nur­kis­sa? Tun­tuu­ko, että läm­mi­tys­las­ku vaan kas­vaa? Ota yhteyt­tä, niin teh­dään teil­lä­kin läm­pö­ka­me­ra­ku­vaus ja pal­jas­te­taan ilma­vuo­to­koh­dat!

Uusi vuo­si, uudet kuo­sit

Uusi vuo­si ja uudet ideat. Ota yhteyt­tä, niin toteu­te­taan yhdes­sä remont­tiai­kee­si!

Hule­ve­det

Läm­min tuli, lumi suli, rän­nit sanoo puli puli! Vai sanoo­ko? Jos ei, niin ota yhteyt­tä ja hoi­de­taan yhdes­sä hule­ve­si­hom­mat kun­toon!

Lun­ta ja Pyryä!

Ter­ve­tu­loa Suo­meen Lumi ja Pyry! Ja hyvää mat­kaa Ähtä­riin. Mikä­li omal­la ton­til­la ei lumet ja pyryt miel­ly­tä, niin kysy meil­tä tar­jous­ta kiin­teis­tön­huol­to­töis­tä!

Vie­mä­rit tukos­sa?

Ethän kaa­ta­nut sitä jou­lu­kin­kun pais­to­ras­vaa vie­mä­riin? Tun­tuu­ko, että vie­mä­rit eivät oikein vedä ja ne kan­nat­tai­si kuva­ta? Vie­mä­ri­ka­me­ras­sam­me on pai­kan­nin, jon­ka avul­la vie­mä­rei­den kul­ku­reit­ti saa­daan sel­vil­le raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Myös vie­mä­rei­den puh­dis­tus onnis­tuu, mikä­li sil­le tode­taan ole­van tar­vet­ta!

Ames­ta Face­boo­kis­sa!

Ames­ta Pal­ve­lut Oy on myös Face­boo­kis­sa. Tyk­kää sivuis­tam­me niin saat ajan­koh­tai­set vin­kit ja uuti­sia työ­mail­tam­me!

Uut­ta blo­gis­sa!

Ames­tan blo­gis­sa ker­rom­me mm. Kou­vo­lan vie­mä­ri­ku­vauk­sis­ta ja erääs­tä epä­on­nis­tu­nees­ta vie­mä­rin­su­ki­tus­re­mon­tis­ta.