Teh­dään hyvää yhdes­sä, kier­rä­te­tään kin­kun­ras­vat! Tutus­tu Kink­ku­temp­pu 2017 - kam­pan­jaan.