Mar­ras­kuu on koit­ta­nut ja läm­mi­tys­kausi­kin on avat­tu. Moti­van sivuil­ta löy­tyy ajan­koh­tai­set vin­kit muun muas­sa ener­gia­ta­lou­del­li­sis­ta sisä­läm­pö­ti­lois­ta. Jos sil­ti tun­tuu, että läm­pö ei mei­naa mökis­sä pysyä, ota yhteyt­tä!