Syk­syn kat­to­huol­to­työt ovat ajan­koh­tai­sia. Mil­loin teil­lä on vii­mek­si puh­dis­tet­tu rän­nit? Tai tar­kis­tet­tu tik­kai­den ja syök­sy­tor­vien kiin­ni­tyk­set? Ota yhteyt­tä, niin hoi­dam­me hom­man puolestasi!