Refe­rens­sit

Nie­men perhe

KYL­LÄ suo­si­tel­laan, erit­täin mielellämme!”

 

REIM Kymi Oy Ltd, Kir­si Korjonen

”Pidän hei­dän monia­lai­ses­ta ammat­ti­tai­dos­taan. Ames­ta Pal­ve­lut Oy:ltä pie­neh­köt talo­yh­tiö­ni ovat saa­neet sopi­via työ­tar­jouk­sia eri­lai­sis­ta huol­to­töis­tä, joi­hin ei ole aiem­min löy­ty­nyt koh­tuu­hin­tais­ta teki­jää.” REIM Kymi Oy Ltd