Läm­mi­tys­kausi on alka­nut ja mones­sa kodis­sa onkin läm­mi­tel­ty tak­kaa jo ensim­mäi­siä ker­to­ja. Jos tämän syk­syn ensim­mäi­nen läm­mi­tys­ker­ta on vie­lä edes­sä, kan­nat­taa muis­taa muu­ta­ma läm­mi­tys­kau­den aloi­tuk­seen liit­ty­vä vinkki.

Tak­kaa ensim­mäis­tä ker­taa kesän jäl­jil­tä sytyt­täes­sä kan­nat­taa pel­ti ja takan luu­kut ava­ta hyvis­sä ajoin. Näin tuli­si­ja läm­pe­nee, hor­mi kui­vuu ja ilma­lu­kon ris­ki pie­ne­nee. Ilma­luk­ko voi syn­tyä sil­loin, jos hor­min ei anne­ta kui­vua ennen ensim­mäis­tä läm­mi­tys­ker­taa, vaan hor­mi on vie­lä kos­tea ja kyl­mä. Hor­min ylä­pään kyl­mä ilma ei pääs­tä läm­min­tä ilmaa pois­tu­maan pii­pus­ta, vaan ajaa läm­pöi­sen ilman kul­ke­maan alas­päin ja takan luu­kuis­ta sisäl­le asun­toon, tulok­se­na savut sisäl­lä ja tym­peä haju huo­nees­sa. Takan luu­kut kan­nat­taa­kin ava­ta jo vaik­ka edel­li­se­nä päi­vä­nä. Samal­la ava­taan pel­ti, pois­te­taan tuh­kat ja puh­dis­te­taan luu­kut. Hor­min läm­mit­tä­mis­tä kan­nat­taa aloi­tel­la polt­ta­mal­la kynt­ti­lää tai pape­ria tuli­si­jas­sa. Läm­pe­ne­mis­tä voi ede­saut­taa myös esi­mer­kik­si auton sisä­ti­la­läm­mit­ti­mel­lä tai hiustenkuivaajalla.

Kun hor­mi on saa­tu läm­pe­ne­mään ja kos­teus pois­tu­maan, teh­dään ensim­mäi­set pie­net tulet. Ensim­mäi­sil­lä läm­mi­tys­ker­roil­la puun tulee olla pie­ni­ko­kois­ta ja kui­vaa. Puun mää­rän tulee olla hil­lit­ty, sil­lä lii­an äkil­li­nen kuu­mak­si läm­mit­tä­mi­nen voi vau­rioit­taa hor­mia ja pahim­mil­laan hal­kais­ta tuli­si­jan. Ensim­mäi­sis­tä tulis­ta kan­nat­taa­kin teh­dä pie­net tun­nel­moin­ti­tu­let ja kas­vat­taa kla­pi­mää­rää hil­jal­leen läm­mi­tys­ker­to­jen edetessä.

Tuli­si­jan läm­mi­tyk­seen voi­daan toki antaa yleis­vink­ke­jä ja ohjei­ta, mut­ta lopul­ta jokai­nen tuli­si­ja on oma yksi­lön­sä. Aivan kuten läm­mit­tä­jän­sä­kin. Kan­nat­taa­kin ope­tel­la rau­has­sa oman tuli­si­jan nik­sit ja kom­mer­ven­kit. Mut­ta yksi yleis­oh­je on annet­ta­vis­sa: tar­kas­ta palovaroitin.

Tun­nel­mal­li­sia syysiltoja!