Ter­vei­sii Kymist! Syys­kuus­sa aloi­tet­tiin töi­den ohes­sa kont­to­rin sisus­ta­mi­nen Kar­hu­lan Teol­li­suus­puis­tos­sa, perin­teik­kääs­sä toi­mis­to­ta­lo Otsos­sa. Kymiä on nyt tähys­tet­ty kuu­den­nes­ta ker­rok­ses­ta muu­ta­man vii­kon ver­ran. Vie­lä ei ole kuk­kia ikku­na­lau­dal­la mai­se­maa rajoit­ta­mas­sa, eikä ver­ho­ja­kaan Kymin pui­ta peit­tä­mäs­sä. Kun­han saa­daan kukat sun muut pai­koil­leen, niin kei­te­tään tutuil­le tupa­ri­kah­ve­ja! Mei­dät tavoit­taa tääl­tä port­tien takaa soit­ta­mal­la, rim­pau­ta vaan, niin tul­laan por­til­ta noutamaan.